Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

CONFERENCE

 Greeks and other strange birds: Political and cultural dimensions of Greek exotism 

Wednesday 4 - Thursday 5 July 2018 

Hellenic American Union, 22, Masallias str, 106 80 Athens 

Organizers:
 • Research Laboratory for Greek Politics / Department of Political Science and Public Administration 
 • Post Graduate Programme on Governance and Entrepreneurship / University of Peloponnese & Technological Educational Institute of  Peloponnese 
 • Greek Politics Specialist Group / Political Studies Association 
 and the journals: 
 • Nea Estia 
 • Greek Political Science Review 
 • Episteme & Koinonia
 • Books' Journal 
 • Plani- Journal of Critical Intervention
 With the collaboration of the Hellenic American Union 

CONFERENCE PROGRAMME [IN GREEK]
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 Έλληνες και άλλα παράξενα πουλιά. Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις του ελληνικού εξωτισμού 

Τετάρτη 4 – Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 
Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, 106 80 Αθήνα 

Διοργάνωση:
 •  Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ
 • Δι-Ιδρυματικό ΠΜΣ Διακυβέρνηση & Επιχειρηματικότητα / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου &
 • ΤΕΙ Πελοποννήσου 
 • Greek Politics Specialist Group / Political Studies Association 
και τα περιοδικά: 
 • Νέα Εστία 
 • Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης
 • Επιστήμη & Kοινωνία 
 • Books’ Journal 
 • Πλάνη-περιοδικό κριτικής παρέμβασης 
Mε τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης / Ηellenic American Union


Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


                                   

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Tην Πέμπτη 26/4 και ώρα 18.00 στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, διοργανώνεται από το Εργαστήριο Θεσμών Διακυβέρνησης και Οικονομικής Ολοκλήρωσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σεμινάριο για την καταγραφή και ανάλυση διοικητικών διαδικασιών.


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος "Οργανωτικός Ανασχεδιασμός Δημοσίων Φορέων" του δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πελοποννήσου) "Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση"  το οποίο  διδάσκει ο Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Ν. Τσέκος.

Πέραν των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να το παρακολουθήσουν και απόφοιτοι του ΠΜΣ αλλά και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι με ενδιαφέρον για την ανάλυση και βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Το Εργαστήριο Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης  του ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΦΕΚ Τ.Β' Αρ. Φύλλου 4186/27-12-2016) πραγματοποιεί έρευνα, ανάλυση, μελέτη και εξειδικευμένη εκπαίδευση στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που  ιδρύθηκε από 35 Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και λειτουργεί από το 2008 με αντικείμενο το ελεύθερο λογισμικό καθώς και το λογισμικό ανοικτού κώδικα στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, παλαιό κτίριο, δεύτερος όροφος, αίθουσα 150.                                                    

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Tο Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευνας, ανάλυσης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της Διακυβέρνησης και των Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. The Laboratory conducts research,  analysis and specialized training in the fields of Governance and Policies of Economic Integration at regional,  national and  european level.