Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Tο Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευνας, ανάλυσης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της Διακυβέρνησης και των Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. The Laboratory conducts research,  analysis and specialized training in the fields of Governance and Policies of Economic Integration at regional,  national and  european level.
          

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου