Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


                                   

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Tην Πέμπτη 26/4 και ώρα 18.00 στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, διοργανώνεται από το Εργαστήριο Θεσμών Διακυβέρνησης και Οικονομικής Ολοκλήρωσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σεμινάριο για την καταγραφή και ανάλυση διοικητικών διαδικασιών.


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος "Οργανωτικός Ανασχεδιασμός Δημοσίων Φορέων" του δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πελοποννήσου) "Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση"  το οποίο  διδάσκει ο Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Ν. Τσέκος.

Πέραν των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να το παρακολουθήσουν και απόφοιτοι του ΠΜΣ αλλά και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι με ενδιαφέρον για την ανάλυση και βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Το Εργαστήριο Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης  του ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΦΕΚ Τ.Β' Αρ. Φύλλου 4186/27-12-2016) πραγματοποιεί έρευνα, ανάλυση, μελέτη και εξειδικευμένη εκπαίδευση στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που  ιδρύθηκε από 35 Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και λειτουργεί από το 2008 με αντικείμενο το ελεύθερο λογισμικό καθώς και το λογισμικό ανοικτού κώδικα στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, παλαιό κτίριο, δεύτερος όροφος, αίθουσα 150.                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου